تبلیغات
♥سیاسی♥بین المللی ♥فرهنگی ♥دینی ♥اقتصادی ♥علمی ♥ورزشی ♥ - مطالب اشعار دل ریش اردبیلی ایکو
 
 
پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازدیدكننده گرامی ، خوش آمدید به سایت من . لطفا برای هرچه بهتر شدن مطالب این وب سایت ، ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه سازید و به ما را در بهتر شدن كیفیت مطالب یاری کنید.
 
 
نوحه حضرت قاسم(ع)
نوشته شده در یکشنبه یکم آبان 1390
ساعت : ساعت 00 و 24 دقیقه و 14 ثانیه
نویسنده : Hossein Ashrafi

آتــدان عمو یێخێلــدێم، باشــدان آشێـب بـلا گـل

باشێم کسیلمه‌‌میش ائی سولطان-ی-کربلا گـل

 

بسکی اوْخۇ اوْخ اۆسته، بۇ اهل-ی-کین وۇرۇبلار

ساغ-وْ-سوْلۇمدا صف-صف، قاتیـللـه‌ریم دۇرۇبـلار

پران دگیـب آچێـب پـر، سینــه‌مــی دوْلـدۇرۇبــلار

ائیله‌للــه لحظـه-لحظـه، مـن بیکــه‌سـه جفـا گل

 

گۆن ایستی قانێم ایستی، بۇ یاتدێغێم یئر ایستی

تاثیر ائدیـب حـراره‌ت، صــد پـاره پئیکـــه‌ر ایستــی

دگدیکجه گۆن سیزیلله‌ر، جیسمیم سراسه‌ر ایستی

بیر یان جفـای دۆشمــه‌ن، بیــر یـــانــدا بــۇ هــوا گــل

 

هیـجـرونـدا دود-ی-آهێــم، بـۇ گـؤیلــه‌ره دایـانـدێ

جانێم عطه‌ش اوْدۇندا، ایستی قۇم اۆسته یاندێ

اؤز قانیمیـلــه جیسمیـــم، مئیــدانیــده بــوْیانـدێ

مـن قێـرمێـزی گئییندیـم، سالسێـن آنـام قارا گل

 

شاهــا بــۇدۇر مـرامیــم، بلکــه تاپێــم سعــاده‌ت

آخـه‌ر نفـه‌سـده بیــرده، ائیلیــم سنــی زییــاره‌ت

مومکون دگیل گله‌م من، قالمۇبـدێ تاب-وْ-طاقـه‌ت

سن باشێم اۆسته گلسوْن، چئشمیم تاپار ضییا گل

 

فرماییش ائتدی گلدیم، امما اوْغۇل نه حاصیل

اوْلمادێ بیر کؤمه‌کلیک، اوْلدۇ دۇباره نیسگیل

سنده‌ن منی خیجاله‌ت، ائتدی بۇ قوْم-ی-باطیل

وجهی ندیر دئییرسه‌ن، باشدان آشێب بلا گل

 

شاعر: دلریش:: مرتبط با: اشعار دل ریش اردبیلی ,
:: برچسب‌ها: انواع نوحه حضرت قاسم(ع) ,
 نوحه حضرت قاسم(ع)
نوشته شده در یکشنبه یکم آبان 1390
ساعت : ساعت 00 و 23 دقیقه و 29 ثانیه
نویسنده : Hossein Ashrafi

کسمه باشێمێ ظالێم، قوْی عـزیز-ی-جـان گلسیـن

جان یئتیب دوْداغێمه، شاه-ی-اینس-وْ-جان گلسیـن

 

قان ایچینده غلطانه‌م، بسکی زخم-ی-کاریم وار

گؤزله‌ریم قالێب یوْلـدا، چـۆنکــی اینتیظاریــم وار

گلمه‌یینجه جان وئرمه‌م، بیرجه غمگوْساریم وار

اوْل قده‌ر منه مؤهله‌ت، وئر اوْ مئهریبان گلسین

 

زخمـدار آهــویــه، رحــم ائــده گـــره‌ک صییــاد

ال گــؤتۆر شقاوه‌تده‌ن، ائتمــه بۇ قــده‌ر بیــداد

حلقیمه منیم هردم، چکمه خنجه‌ر ائی جـلـلاد

ساخلا ال بۇ مؤحنه‌تده‌ن، باغرێقان اوْلـان گلسین

 

موْرغ-ی-بئسمئله‌م، جیسمیم سربئسه‌ر جراحه‌ت دیر

چۆن بۇ نوْعی جان وئرمه‌ک، بیزلــه‌ره سعــاده‌ت دیــر

من ال اۆزمیشه‌م جاندان، سن ده نه شقاوه‌تــدیـــر

قوْیمۇسان باشێم اۆسته، شاه-ی-بیکه‌سان گلسین

 

سن‌سن ائی شه-ی-کۆنه‌‌ین، هر قولوبیده‌ن عاله‌م

پرشیکه‌ستــه بۆلبــۆل تــک، سێنــدێ بۇ پر-وْ-باله‌م

وئرمیری منــه مؤهلــه‌ت، ســن گلینجــه بــۇ ظالێـم

هرچی سعیی قێللام قوْی، سروه‌رئ جاهان گلسین

 

یۆز قوْیۇبـدۇ بیــر اوْوچـــۇ، بیـر شیکــاره یــۆز یئـــرده‌ن

واردێ جیســم-ی-زاریمده، کــاری یــاره یـۆز یئــرده‌ن

یۆز گــؤتـۆرمیــره‌م یئـرده‌ن، گلسـه چـاره یۆز یئــرده‌ن

تئز گل ائی مسیحا دم، موْرده جیسمه جان گلسین

 

اوْل قده‌ر آخێب قانێم، خاک-ی-خون اوْلۇب فرشیم

آز قالێب عمو اوْلسۇن، نوک-ی-نئیــزه‌له‌ر عـرشیــم

آتــــلارێــــن ایــــاغێنـــدا، پایمـــال اوْلــۇر نعشیـــم

جان وئرئیدیم آسـۇده، قــانێمـــێ آلـان گلسیـــن

 

درک ائدیب سسین وئردی، سس سسینه جان گلدیم

قــوْیمــادێ سســۇن منــده، طــاقــه‌ت-وْ-تــوان گلــدیم

زیــر-ی-تیــغ-ی-قــاتیلـــده، لحظـــه ای دایــان گلــدیــم

بئلــــه وقتــــه لازیمــــــدیر، بیر قــدی کمــان گلسیـــن

 

ناگـه‌هـان یئتیـب اوْل شـه، گؤردۆ قانا غلطان دیـر

قطره-قطره زولفونده، قانێ میثـل-ی-مـرجان دیـر

سرو قددی صـد پـاره، یئـرده زیب-ی-مئیـدان دیـر

قان ایچینده ورد ائیلیب، قوْی عموم امان گلسیـن

 

آچدێ قانیله‌ن دوْلمۇش، گؤزله‌رین اوْ شهزاده

عرض ائدیب عمو گلدین، یاخشێ وقته فریاده

دستگیــریلیـک ائتــدین، دستگیــر-ی-جـــللاده

وار یئری بۇ احوالیم، چوْخ سنه گیران گلسین

 

یا حۆسئن سنه دلریش، صیدقیله دۇتۇب اۇمــۇد

کلـب-ی-آستـانــۇنــدۇر، ائتگیلـــه‌ن اؤزۆن تــأییــد

کیم اوْلۇب بۇ درگه‌هـده، ایندی‌یـه کیمـی نامـیـد

ایسته قبریوه بۇ جمع، جومله باغرێقان گلسیـن

 

شاعر: دلریش


:: مرتبط با: اشعار دل ریش اردبیلی ,
:: برچسب‌ها: نوحه حضرت قاسم(ع) ,
 نوحه علی اکبر(ع)
نوشته شده در یکشنبه یکم آبان 1390
ساعت : ساعت 00 و 21 دقیقه و 59 ثانیه
نویسنده : Hossein Ashrafi

ائی بۇ غریبی سسلی‌یه‌ن، ایمداده گلدیم آچ گؤزۆن

قان ایچره یاتما نازیله‌ن، شهزاده گلدیم آچ گؤزۆن

 

بیر-بیر کؤمه‌کله‌ر گئتدیله‌ر، قالمادێ کیمسه داد-ی-رس

ائیله‌ر سنین گوفتاریوه، بۇ موْرغ-گؤگلۇم چوْخ هوه‌س

قوْیدۇن گؤزۆ یاشلێ منی، ورئ بۇ سسیمه بارێ سس

ائی ظۆلم الیله دوْغرانان، فریاده گلدیم آچ گؤزۆن

 

وصلوندان ائتدیله‌ر منی، بۇ اهل-ی-کین محروم اوْغۇل

قان آغلاسام واردێر یئری، من بیکه‌س-وْ-محروم اوْغۇل

هانسێ جوانی سن کیمی اؤلدۆردیله‌ر مظلوم اوْغۇل؟

بۇ نوْعی وئرمیب کیمسه جان، دونیاده گلدیم آچ گؤزۆن

 

بۇ قدر زحمه‌تله‌ن اوْغۇل، ایستی قۇم اۆسته ائتمه خواب

‌آرتار یارانێن سوزئشی، هر زخمه دۆشسه آفیتاب

توْادۇ اوْ شیرین دیلله‌رین، گل نۆطقه بیرده‌م وئر جواب

هر چند زخمین گلمیری، تئعداده گلدیم آچ گؤزۆن

 

باتسێن گره‌ک اهل-ی-حره‌م، یئکسه‌ر قارایا آغلاسێن

وئرسین آنانلا عممه‌له‌ر، صدا-صدایه آغلاسێن

«لیلا» اؤلۆنجه روز-وْ-شب، بۇ ماجرایه آغلاسێن

تۆش اوْلمۇسان بیر سنگدیل، جلاده گلدیم آچ گؤزۆن

 

آرامێدێ صوْبح-وْ-مساء، سنله‌ن «علی» قلب-ی-حزین

تؤکدۆ سیته‌مله قانێوێ، قوْم-ی-جفارکار؛ اهل-ی-کین

قوْیدۇن بئله تنها منی، گئتدین اؤزۆن ائی مه جبین

یوْخدۇر یئته‌ن ایمداده بۇ، صحراده گلدیم آچ گؤزۆن

 

باشێن یاراسێ بنزیری، زخم-ی-شه-ی-مردانیمه

هر اوْخ دگیبدیر سینه‌وه، دگمیش دیل-ی-سوزانیمه

ائیله‌رلــه‌ر آخه‌ر سن کیمی، غلطان منی اؤز قانێمه

قاتیلله‌ریم صف-صف دۇرۇب، آماده گلدیم آچ گؤزۆن

 

سنده‌ن سوْرا قوْیماز منی، آسۇده بۇ اهل-ی-سیته‌م

جور-وْ-جفاسین آرتێرێر، ساعه‌ت به ساعه‌ت؛ دم به دم

تئشنه کسه‌رله‌ر باشێمێ، باشسێز قالار اهل-ی-حره‌م

باشێم گئچه‌ر هم نئیزه-وْ-فۇلاده گلدیم آچ گؤزۆن

 

گۆل جیسمین اوْلدۇ ناوه‌ک-ی-پئیکانه بۇ نوْعی نیشان

گاهێ وۇرۇبلار تیغ-ی-کین، گه خنجه‌ر-وْ-تیغ-وْ-سنان

آهۇی-ی-زخم خوْرده تک، صئید اوْلدۇن ائئ تازه جوان

صئید اوْلمایان چوْخ زخم‌سیز، صیاده گلدیم آچ گؤزۆن

 

قێللام نظاره جیسمیوه، بیر جای-ی-بوسه یوْخ منه

بسکی وۇرۇب اهل-ی-جفا، ای سرو-ی-قد؛ یاره سنه

اوْلمۇش سراپا قامه‌تێن، زخمیله روْزه‌ن-روْزه‌نه

یۆز وئردی یۆز غم بۇ دیل-ی-ناشاده گلدیم آچ گؤزۆن

 

زۆلفۆن تئلینده قطرئی‌-ی-آلقان، دۇرۇب مرجان کیمی

سینه‌نده صف-صف ناوه‌ک-ی-پئیکانیله‌ر موْژقان کیمی

یاره نئجه یاره آچێب، گؤز لاله‌ی-ی-نوْعمان کیمی

بنزه‌ر قدین بیر سرنیگون، شیمشاده گلدیم آچ گؤزۆن

 

کرب-وْ-بلا ده یا حۆسئین، سوْلدۇ سیته‌مله گۆللـه‌رین

دۆشدۆ جفای خاریده‌ن، دیلده‌ن هامێ بۆلبۆللـه‌رین

«دیلریش» دئییر بۇ نوؤحه‌نی، یاده سالێر نیسگیلله‌رین

ائی بۇ غریبی سسلی‌یه‌ن، ایمداده گلدیم آچ گؤزۆن

 

شاعر: دلریش


:: مرتبط با: اشعار دل ریش اردبیلی ,
:: برچسب‌ها: نوحه علی اکبر(ع) ,
 علی اصغر(ع) نوحه‌سی
نوشته شده در یکشنبه یکم آبان 1390
ساعت : ساعت 00 و 21 دقیقه و 01 ثانیه
نویسنده : Hossein Ashrafi

ائــی کوفییـان-ی-بـی وفـا، گتـدیـز عجـب مئهمـان منــی

قوْیـدۇز سـۇسـۇز اطفالیمـی، بۇ چؤلـده سرگه‌ردان منـی

اؤلـدۆ تمـام یـاوه‌رلـه‌ریـم، جــان وئــردی تئشنـه اکبـریـــم

گــۆل تـک سـوْلـۇبـدۇ اصغـریـم، بۇ چؤلده سرگه‌ردان منی

 

ائـی قوْم-ی-کافـه‌ر نئیله‌ییـب، آل-ی-پئیـه‌مبـه‌ر سیزلــه‌ره

اوْلادێنــێ تاپشێرمـایێـب، جـددیـم مۆکـه‌رره‌ر سیــزلــه‌ره؟

من صاحـب-ی-جوْرمـه‌م اگه‌ر، نئیلیـب بۇ اصغــر سیـزلــره

بۇ غۆنچه‌ی-ی-خندان ائدیب، چـوْخ دیده‌سی گیریان منی

 

نهــر-ی-فــراتـی کــی آخــار، مهـریــه‌ی-ی-زهــرا دگیــل؟

هــر ائــرثــه اوْلــادی مگـــه‌ر، بیگــانــه ده‌ن اولــی دگیـل؟

مـــن زاده-ی-خیــــرالنســـاء، زهــــرا آنـــام آیـــا دگیــــل؟

محــروم ائــده‌رسیـز ائـرثیـده‌ن، ائـی قــوْم بی ایمان منی

 

شوقیلـه ائیلــه‌ر تـرک-ی-جــان، چــون طالب-ی-دیدار اوْلان

جـوْر-وْ-جفــاده‌ن اینجیمــه‌ز، موشتــاق-ی-وصل-ی-یار اوْلان

بــۇ طئفلـه رحــم ائیلــه‌ر یقیـن، حقــده‌ن گـؤزۆ بیــدار اوْلان

بــاری بـۇنـۇ سیــراب ائـدین، سیـز اؤلدۆرۆن عطشان منـی

 

جام –ی بلادن مست اوْلۇب، ترک ائتمیشه‌م دونیانی مـن

دونیانی تنــگ ائتمیـن منـی، وئـردیـم سیـزه بطهانی من

اهــل-وْ-عیالیمه قـوْیـۇن، مسکــه‌ن ائدیــم صحـرانـی مـن

ائتـدیـز وطــه‌نده‌ن دربئــده‌ر، ائــی لئشـگـه‌ر اعــدا منــی

 

آیــا روادیـر صـرصـر-ی-ظۆلمیلــه ســوْلسـوْن گۆللـــه‌ریم؟

دۆشسۆن جفای-ی-خاریله‌ن، دیلده‌ن هامێ بۆلبۆلـله‌ریم؟

وئـرسین بـۇ چـؤلده تئشنه جان، هم اکبریـم هم اصغریم؟

تــۆش ائیلـه‌دیز یـۆز مؤحنه‌ته، هـر لحظه سیز هر آن منی

 

اینصـافـی دیــر آخسێــن بئلــه، تــۆم یـانــه بــــۇ آب روان

باخسێـن سـۇۇا قـان آغلاسێن، آل-ی-رسول ائی کوفییان

ائیلــه‌ر بــو نوْعیلــه مگــه‌ر، مئهمــانه حۆرمــه‌ت میــزبــان

شرمـه‌نـده‌ی-ی-اهل-وْ-عیال، ائتدیـز عجـب عـدوان منـی

 

وار منـده طاقت ائیله‌سـه‌ز، هـر جوْروْ هر ظۆلم-وْ-سیته‌م

عبــاسیمیـن ائتدیـز بـۇ گۆن، سـۇ اۆستـه قوْللارێن قله‌م

بـۇ غـم کفایـه‌ت ائیلـه‌مـه‌ز، سێنـدێ بئلیـم یاتـدێ عله‌م

اوْل نامـداریـن مؤحنـه‌تــی، ائیلیــب قــدی چـوگـان منـی

 

جـددیم شبیهــی اوْغلـۇمـۇ، اؤلــدۆردۆز عطشان دوْیمادۇز

دامــاد الینــه ظـۆلمیلــه‌ن، یاخـدیــز حنـا قــان دوْیمــادیـز

ائتـدیـز تمــام اصحـابیمـی، قـانینــه غلطـــان دوْیـمـادیــز

آخـه‌ر بـۇ چـؤلـده ائیلـه‌سـه‌ز، اؤز قانیمــه غلطــان منـی

 

بـزم-ی-عــزاده آغـلارام صۆبــح-وْ-مساء چــۆن عنـدلیب

گـؤگلـۆم زیـیاره‌ت ایستیـری، ائت لۆطفیله‌ن یارب نصیب

سینــه‌وۇران، نؤوحـه‌دییـه‌ن، دئلریشیله‌ن بۇ عنقــه‌ریـب

زوار اوْلاق ائتمــه خجیـــل، یــا ارحـــم-وْ-رحمــان منــی

 

شاعر: دلریش


:: مرتبط با: اشعار دل ریش اردبیلی ,
:: برچسب‌ها: علی اصغر(ع) نوحه‌سی ,
 جناب زینب قتلگاهده نوحه دئییر
نوشته شده در یکشنبه یکم آبان 1390
ساعت : ساعت 00 و 20 دقیقه و 11 ثانیه
نویسنده : Hossein Ashrafi

وئردون اخا بۇ چؤلـده، لـب تئشنـه جــان یارالــێ

ائی غوسلی قان یارالێ

گۆنله‌ر اؤنۆنده جیسمون، قالمێش عۇریان یارالێ

ائی غوسلی قان یارالێ

 

ائتسیـن نه چـاره زینب، بۇ بختی قــارا زینــب

تاپماز علاج زینــب،  ائی غوسلی قان یارالێ

 

سینه‌نده یاره قارداش، گلمــه‌ز نـده‌ن شـومــاره

ائیلیبلـــه پـاره-پــاره، یـــوْخ یـاره‌وه شـــومـــاره

ائی غوسلی قان یارالێ

 

گلدیـم کـی بلکـه بیـرده، نعشون چکیـم کناره

قلبیمده قالدێ حسره‌ت، ائی مئهریبان یارالێ

ائی غوسلی قان یارالێ

 

جــور-وْ-جفــاده‌ن اعــدا، هــرگیــز دئمــه دوْیـۇبــلار

اهل-ی-حره‌می بیربیر سن تک حۆسئن سوْیۇبــلار

چــۆن مـوْرغ-ی-بـال بستـه، بـی‌آشییــان قـوْیۇبـلار

حئیـران چـؤلـۆ گـزه‌رلــه‌ر، بـــی‌آشییـــان یـارالــــێ

ائی غوسلی قان یارالێ

 

بــۇ چـؤلده ظــۆلـم الیلــه‌ن، پـرقاریمیـز پوْزۇلـدۇ

سن‌سیز قطـار-ی-زینب، شامه طره‌ف دۆزۆلـدۆ

قالدێم ویصاله حسره‌ت، الیـم سنـده‌ن اۆزۆلـدۆ

اوْلسـۇن بۇ اهل-ی-بئیتـه کیـم پاسبـان یارالێ

ائی غوسلی قان یارالێ

 

هانسێ موصیبه‌تیمده‌ن ائیلیـم، سنه شیـکایـه‌ت

بیر یان غم-ی-فراقون، بیر یانـدا درد-ی-غـۆربـــه‌ت

آیا روادی گؤرسیـن، زینـب بــۇ نـوعــی فـۆرقـــه‌ت

قارداش دییه‌نده وۇرسۇن، شئمر-وْ-سنان یارالـێ

ائی غوسلی قان یارالێ

 

بیر یاندا باشدا قارا، لئیلایئ موضطه‌ر آغلار

بیر یاندا نوْ عروسی، بی‌یــار-وْ-یـاوه‌ر آغـلار

بیر یانــدا ام‌کلثــوم زار-وْ-مـوْکــه‌دده‌ر آغـلار

اوْج ائیلـه‌ییـب سمایــه، آه-وْ-فغـان یارالـێ

ائی غوسلی قان یارالێ

 

بیر لحظــه ایستیراحـه‌ت، یــوْخ کوفییـان الینــده‌ن

طاق اوْلدۇ صبر-وْ-طاقه‌ت، شئمر-وْ-سنان الینده‌ن

قــان آغــلارام همیشــه، بــۇ ساریبــان الینـــده‌ن

ائتـدی سیتـه‌ملـه بــاجـۇن، چوْخ باغرێقـان یارالێ

ائی غوسلی قان یارالێ

 

کـرب-وْ-بـلاده قـارداش، دۆشــدۆ بــلایــه باشـۇن

وۇردۇلا اهـل-ی-کینـه، نـوک-ی-جیـدایـه باشـۇن

مۆشکۆلدو گئتسه امما، خلوه‌ت سرایـه باشـۇن

اوْلسـا تنـــور ایچـینــده، گــر میهـمــان یــارالــێ

ائی غوسلی قان یارالێ

 

باشۇن جیداده گئتسه، بازار-ی-شامـه گللـه‌م

گر چێخسالار تمامه‌ن، شاه اهلی بامه گلله‌م

آپارسا شئمر باشۇن، گر بزم-ی-عامـه گلـله‌م

هـر یئـرده وار سنیلـه، بــۇ کـاریــوان یـارالـــێ

ائی غوسلی قان یارالێ

 

دلریش! حۆسئن قاپێسێ، دار-وْ-الامان اوْلۇبـدۇر

گۆن تک بۇنۇن شوعاعیع بی‌شک عیان اوْلۇبـدۇر

بۇ نـوحه بـزم-ی-غـمـده، وئـرد-ی-زبـان اوْلۇبـدۇر

وئردیـن عجب بۇ چؤلده، لب تئشنه جـان یارالێ

ائی غوسلی قان یارالێ

 

شاعر: دلریش


:: مرتبط با: اشعار دل ریش اردبیلی ,
:: برچسب‌ها: جناب زینب قتلگاهده نوحه دئییر ,
 اربعین نوحه سی
نوشته شده در یکشنبه یکم آبان 1390
ساعت : ساعت 00 و 19 دقیقه و 05 ثانیه
نویسنده : Hossein Ashrafi

ائی پادیشاه-ی-ائنس-وْ-جان، قارداش حۆسئن گلدیم اوْیان

هئجرونده گؤگلۆم اوْلدۇ قان، قارداش حۆسئن گلدیم اوْیان

 

شامه گئده‌نده جیسمیوی، عوْریان قوْیۇب گئتدیم حۆسئن

گۆنله‌ر اؤنۆنده قانووا، غلطان قوْیۇب گئتدیم حۆسئن

قوْیمادێلار دفن ائیلییه‌م، عدوان قوْیۇب گئتدیم حۆسئن

شئمرین جفاسینده‌ن امان، قارداش حۆسئن گلدیم اوْیان

 

شام-ی-غریبان تۇتماغا، قوْیمادێ قارداش اهل-ی-کین

شامه کیمین قان آغلادێم، بۇ نیسگیله ائی شاه-ی-دین

هانسێ موصیبه‌تده‌ن سنه، تقریر ائدیم تۇتماز دیلیم

بۇندان شیکایه‌ت ائتمه‌ره‌م، ویرانه اوْلدۇ منزیلیم

چێخماز یادیمدان بۇ جفا، هرچند چوْخدۇر نیسگیلیم

گؤردۆم لبوندا خئیزه‌ران، قارداش حۆسئن گلدیم اوْیان

 

آلسان خبر گئتدیم نئجه، شامه براده‌ر حالی سن

ائتدیله نه جور-وْ-جفا، بۇندان سراسر حالی سن

منزیل بئ منزیل نئیله‌دی، اطفاله لئشگه‌ر حالی سن

وۇردێلا قمچی هر زمان، قارداش حۆسئن گلدیم اوْیان

 

هر رهگذرده شامییان، جوخه بئ جوخه دۇردێلار

سنگ-ی-شماته‌ت له گؤیۆل، آیینه‌سین سێندێردیلار

بعضی دئدیله‌ر خارئجی، بعضی‌سی طعنه وۇردێلار

گه کف زنان، گه دف زنان، قارداش حۆسئن گلدیم اوْیان

 

سنده‌ن سوْرا چوْخ یانمێشام، پروانه وار اوْدلارا من

گه کوفه ده گه شامیده، گزدیم حۆسئن آواره من

گه بزم-ی-عامه گئتمیشه‌م، گه کوچه-وْ-بازاره من

اوْلدۇم عجب بی‌خانیمان، قارداش حۆسئن گلدیم اوْیان

 

اهل-ی-حرم یئکسه‌ر گلیب، ماه-ی-مدینه گلمه‌ییب

راحه‌ت ائدیب غمده‌ن اؤزین، اوْل بی‌قرینه گلمه‌ییب

غۆربه‌ت مزار، اؤلدۆ قێزون، نازلێ رقیه گلمه‌ییب

وئردی قۇرۇ یئرله‌رده جان، قارداش حۆسئن گلدیم اوْیان

 

شاعر: دلریش


:: مرتبط با: اشعار دل ریش اردبیلی ,
:: برچسب‌ها: اربعین نوحه سی از شاعر دلریش ,
 محرم باشلانماسێ نؤحه‌سی
نوشته شده در یکشنبه یکم آبان 1390
ساعت : ساعت 00 و 18 دقیقه و 21 ثانیه
نویسنده : Hossein Ashrafi

یـاران گلیـن فغـانـه، مــاه-ی-محــرم اوْلـدۇ

دۇتدۇ جهانی ماته‌م، بیر اؤزگه عاله‌م اوْلدۇ

 

بیلمه م نه غمدی یارب، تازه‌له‌نیر بۇ هر ایل

بـۇ دردیـده‌‌ن عـلاوه، اوْلـدۇ غریبـه موشکـول

اوْلمـاز بـۇ درده چـاره، اوْلدۇ بۇ تازه نیسگیـل

اوْل شاه-ی-کم سیپاهین، زوواری بر هم اوْلدۇ

 

نیسگیلله‌رون فداسی ائی شاه-ی-بی‌مددکار

اوْلمـادێ گــرچــی بـۇ ایـل، کـرب-وْ-بـلایه زووار

ساللێــق خییالـه قبـرون، اوْللـۇق سنـه عـزادار

بۇ ایلده بۇ موصیبه‌ت غـم اۆسته بیر غـم اوْلـدۇ

 

هانسێ غمینله موْلا بیلمه‌م گله‌ک فغانـه

یـوْخدۇر دیلیمـده یارا، جوملـه چکیـم بیانـه

کیمدیر دؤزه سنین تک، بۇ درد-ی-بیکه‌رانه

کیم سن کیمی بلاکئش، ائی فخرئ عاله‌م اوْلدۇ

 

وئردیله عون-وْ-جعفر، اوْل چؤلده تئشنه لب جان

اوْلــدۇ علـی-ی-اکبـــر راه-ی-خـــۇداده قـۇربـــان

ائتدیله شیرئ‌خواره طئفلون، نئشـان-ی-پئیکـان

ظۆلـم اۆستـه ظۆلـم-ی-تـازه، مـوْلا دۇبـاره اوْلـدۇ

 

لئیـلانـی ائتـدی مجنـون اوْل اکبـریـن فـراغــی

صبـر-وْ-قـراریـن آلـدێ، وصـلینیـن ایشتییاغــی

اؤلدۆردیله‌ر سیته‌ملـه، گؤرمـه‌دی توْی اوْتاغی

گـؤردۆ بـۇحالــی لئیـــلا دردیلــه همــده‌م اوْلـــدۇ

 

قالماز اۆره‌کده طاقه‌ت، چۆن ذیکر اوْلاندا ائسمون

قالدێ قۇرۇ یئر اۆسته، اۆچ گۆن یارالێ جئسمون

آت چاپدێ نعشون اۆسته، موْلا اوْ چؤلده خصمون

اوْل چؤلده ایستی قۇملار، رخمیوه مرهـه‌م اوْلـدۇ

 

فریاد اوْلا اوْ وقتـه‌ن ائـی سـروه‌ر-ی-مدینـه

قتلگه‌هی گزیـردی، نـازلـێ قێزێـن سکینـه

تاپدێ یارلێ نعشون، اوْل ماه-ی-بی‌قرینـه

وۇردۇ زی بسکـی باشـه، احوالـی بر هـم اوْلــدۇ

 

چکــدی نه درد-وْ-غملـه‌ر، کرب-وْ-بــلاده زینـب

تـاب ائتـدی هــر بــلایــه، راه-ی-وفــاده زینـب

گؤردۆ سر-ی-حۆسئینی، نوکئ جیداده، زینب

غمـده‌ن آغـاردی زولفی، رعنـا قـدی خــم اوْلــدۇ

   

شاعر: دلریش


:: مرتبط با: اشعار دل ریش اردبیلی ,
:: برچسب‌ها: محرم باشلانماسێ نؤحه‌سی ,